Je mi cťou,že čítaš moje stránky.


Mojou vášňou je písanie, ktorým

inšpirujem ženy, aby našli význam a silu svojho ženstva.

Si aj Ty na ceste za hľadaním pravdy?

Pravdy o sebe samej?

Aká teda Tá Tvoja pravda je?

Kto má odpovede na Tvoje otázky?

Je pre teba ženstvo požehnaním?

Alebo prekliatím?

Som presvedčená, že žena, ktorá nepozná silu svojho ženstva, je ako žobrák, čo sedí na truhlici plnej zlata.

Moja cesta Ti môže byť inšpiráciou , aj keď Ty budeš mať vlastnú cestu.

ĎAKUJEM.