ROZHOVORY O TIEŇOCH

ROZHOVORY O TIEŇOCH

Každý ich máme.                                                                      Niekto o nich nevie, a niekto áno.                                                Čo teda s nimi?                                                                              Hrať sa, že neexistujú?                                                             Mať pred nimi strach?                                                           Utekať pre nimi? 

Chceme sa dozvedieť, ako to vlastne je?                                   Alebo počkáme, kým sa to vyrieši samo?                             Moja skúsenosť ja taká, že to, pred čím utekáme nás dohoní stále väčšou rýchlosťou.                                                           To, čo zakrývame, prekypuje stále väčšou intenzitou.                Tam, kde nechceme poznať pravdu, si klamstvo vyžiada oveľa väčšiu cenu, ako pravda. 

Nemusíme situácie hneď vyriešiť.

PRAVDA stačí..........      

Ak je to aj Tvoja téma, poďme sa o tých tieňoch porozprávať. Elena Petrus