ZADARMO.

28.09.2017

Čo všetko je v živote zadarmo?

Akú hodnotu majú veci zadarmo?

Akú rolu v našom živote zohrávajú?


Kocháme sa zázrakom prírody. To je zadarmo.

Obdivujeme vesmír. Aj to je zadarmo.

Uzdravujeme sa v lone prírody.

Aj to je zadarmo.

Čo všetko máme v živote zadarmo. Čo všetko už dávno máme. Sú to veci dané už pri našom narodení.

A čo sa stane, ak sme tieto bez hodnoty veci z nášho života vyčlenili?


" Nič v živote nie je zadarmo " počujem vyslovenú vetu a uverím jej.

Dávam si ciele, a som si vedomá, že musím za ich dosiahnutie zaplatiť privysokú cenu.

Ak som potrebovala veľké úsilie na dosiahnutie cieľa, zabúdala som na to, že budem potrebovať neustále úsilie, aby som si cieľ udržala.

Koľko takých cieľov, túžob, očakávaní v živote máme?

Sme unavení, vystrašení, frustrovaní.

Sme ochotní presedieť celé hodiny v čakárni u doktora, ale nie sme ochotní vyjsť do parku a dotknúť sa stromov.


Láska bez podmienok, zdravie, objatie, dotyk sú tak drahé , že sa peniazmi nedajú zaplatiť.

Preto musia byť zadarmo.


Hovorím o naozajstnej láske, naozajstnom dotyku plnom túžby a lásky.


Keďže sú zadarmo, ľudia stratili potrebu tieto veci prežívať.

Tragédiou je, že tieto najjednoduchšie veci nás liečia.

Vďaka nim máme pocit hodnoty, lásky, cítim zmysel života.

Vďaka nim , len vďaka nim dokážeme naozaj tvoriť.

Naozaj žiť.

Mať naozaj úspech.


Dá sa to aj naopak.

Ale tento úspech nás bude ničiť.

Bude to úspech, ktorí sa rovná úsiliu.

Sme šťastný vďaka niečomu?

Tak sa za tým" niečim" budeme musieť stále naháňať"

Naháňanie nám bude brať silu.

Za nedostatkom energie kráča choroba.

Za chorobou smútok.

Za smútkom bezmocnosť.

Za bezmocnosťou hnev.


Pocit, že som obeť. Že nemám život vo vlastných rukách.

Kedy sme uverili, že nemáme vlastný život vo svojich rukách!!

Daj cenu , pozornosť, hodnotu, svoj čas, prioritu týmto " bezcenným" veciam.

A zistíš, že si požehnaná....

S láskou

Elena