TY TO NEDOKÁŽEŠ.

06.01.2018

" Tak to je dobrý nápad s tými spevavými kruhmi " hovoria mi ženy

" Ale ja neviem spievať " prichádza známa odpoveď

A mne sa otvára môj celý život, v ktorom sa vynárajú všetky hlasy,

šepkajú mi tichým sykavým hlasom

" Ty na to nemáš "


Koľko krát Vám okolie povedalo, na čo nemáte?

Koľko krát sa týmto hlasom uverilo?

V umení je to ešte komplikovanejšie.

Umenie sa dá robiť len z hĺbky duše.


To, čo jeden považuje za brak, druhý miluje.

A ak máte potrebujete silnejšie lekcie života, dostanete do svojho života ľudí, čo Vaše umenie vôbec milovať nebudú.

Váš hlas, vaše kresby, vaše popísané denníky.

Všetko je len prežitok a na všetko potrebuješ vysokú školu, aby si mohol tvoriť.


A tak naše hlasy utíchnu, farbičky zoberiete do rúk len ak beriete na seba rolu správnej matky.

K hudbe sa dostávate zase len cez deti, ktoré ste sa rozhodli profesionálne vzdelávať v kreativite.

Ručné práce vytvárame ak potrebujeme ujsť pred tlakom z okolia.

KAŽDÝ MôŽE SPIEVAŤ.