SMUTNÁ MATKA,ŠŤASTNÉ DIEŤA?

05.01.2018

Keď som zakladala spevavý ženský kruh, písalo mi veľa mamičiek,či niečo také nemôžem urobiť pre deti.

Nemôžem.

Nie teraz.

Vnímam silnú potrebu matiek, aby precítili vlastné telo cez spev.


Chceme od detí, aby spievali, tancovali, učili sa, tvorili, kreslili, lepili, boli kreatívne.

Kým sú naše deti kreatívne, my upratujeme, varíme, perieme a s vyplazeným jazykom vozíme tie naše deti niekam, kde sa vraj rozvíjajú.

Robím to aj ja.

Chodím na každý hudobný koncert mojich detí.


Pozorujem moje deti, ale aj deti ktoré moje nie sú.

Hrajú na hudobnom nástroji často bez emócie.

Zo strachom

Aby sa nepomýlili.


Pozorujem detské tanečné skupiny, ako tancujú perfektne naučený krok.

Bez emócií.

Jediná emócia prichádza až vtedy, keď sa im zatlieska.

Mám pocit, že sa učíme robiť veci pre to, aby nám bolo zatlieskané.

Vedieme naše deti presne k tomu, aby boli okolím prijaté a uznané.


Môj posledný rozhovor s priateľkou:

Prídem mamičkám urobiť hudobný spevavý kruh.

" A pre deti by si nemohla ?"

" Nie, nemohla "

" Je to pre mamičky "


Ako chceme od detí, aby spievali, keď vlastnú mamu nevideli nikdy spievať.

Kedy Vás na posledy dieťa videlo spievať, tancovať, tešiť sa zo života?

Ukážte mu to, a nemusíte ho nútiť, aby spievalo...

Ukážte mu šťastnú, tancujúcu, spievajúcu mamu.


" Budeme spievať, a deti sa na nás s údivom budú pozerať. "

Nemusíme vychovávať deti, aby boli šťastné.

Buďme šťastné my.