NA VŽDY.

12.09.2017

" Na vždy, na vždy. To chce v láske každý " spieva Kristína v piesni.

Tá pieseň sa mi páči.

Je lyrická a emotívna.

Vháňa slzy do očí a odhodlanie k boju.


Boj o výdrž.

Výdrž v láske.

Výdrž vo vzťahu.

Aby...sme vraj neboli vtáci uzimený.  Ako spieva Kristína.


V prírode nie je nič na vždy.

Každý deň niečo umiera, a každý deň sa niečo nové rodí.

Vyčlenili sme smrť zo spoločnosti, a žijeme, ako by sme nikdy nemali zomrieť.

Nasadili masky šťastia.


Ak sa niekto nevládze usmievať celý deň, buď sa skrýva alebo potrebuje psychiatra.

Prečo je smutný?

Mal by sa usmievať.

Žiť večne.

Mať večný, perfektný vzťah.

A udržať si ho za každú cenu.


Lebo vraj bude ako uzimený vták .

Nedokonalý.

Menejcenný.

Bohom potrestaný.

Kde sa vzala tá túžba po uväznení lásky?

Po večnom živote?

Po dokonalosti?