MILOVANÍ ZRADCOVIA.

12.09.2017

Prvú zradu som pocítila v živote, keď boli zradení moji najbližší.

Keď boli zradení milovaní od milovaných.

Keď títo zranení milovaní zrádzajú aj mňa.

Keď sa od nich naučím zrádzať seba.

Milovaní zradcovia ma naučili zrádzať to najmilovanejšie čo mám.

Seba samu.


Takto koluje zrada od nás k druhým.

Od druhých k nám.

Príbehy často vychádzajú z najtemnejšej komnaty našej duše.

Už milovaní nezrádzajú.

Len nám zrkadlia našu zradu.


Nikto nás nenaučil, že odmietnutie druhých ľudí nie je merítkom našej hodnoty.

Mám pocit, že som veľkú časť môjho života strávila v neuveriteľnom boji za prijateľnosť.

Skovať všetko, čo by spôsobilo neprijateľnosť.


A umelo vytvárať schopnosti, ktoré prijateľnosť spôsobujú.

Bez ohľadu, čo cítime, konáme v mene prijateľnosti.

Zrádzame vlastný hlas, a ideme za hlasom, ktorý nám vôbec nepatrí.

Samota, kde človek má šancu počuť sám seba, sa odsudzuje.


Máš byť stále s niekým.

Máš stále niečo robiť.

To si iba namýšľaš.

Nie si vďačná.

Veľa myslíš.

Poznáte tieto vety?

Ak zostaneš, pozrieš sa démonom do očí, všetko sa zmení...