SPLNENÉ NESPLNENÉ DOCIELENÉ NEDOCIELENÉ

22.06.2018

Prečo sa zase vraciam k tomu, ako milovať to čo je. Že sny a ciele sú poháňače skúseností, nových zručností, zážitkov, informácií, možností. Ale...

Nie esencia šťastia.

Ciele a sny nie sú esencia šťastia, ani vlastnej hodnoty. Ak tomu veríme, sme na obrovskom omyle. Veriť, že splnený sen prinesie nikdy nekončiace sa šťastie je klam. Ilúzia, za ktorou sa dokážeme hnať celé desaťročia. Vôbec nám nedochádza, že sa za každým splneným snom cítime dobre len na chvíľočku. A potom je to často rovnako, ako pred tým, keď sme si hovorili, že keď bude to, či ono...potom to bude super. Potom budem šťastná........

Ako teda prijať to čo práve je? Prijať, že sa to možno nikdy nezmení? A napriek tomu si dať námahu nájsť hodnotu, šťastie, to dobré v dnešku?

" V dnešnej dobe je najväčšia výzva dať si tú námahu, nájsť šťastie v tom, čo už je.                     Oveľa ľahšie plačeme nad minulosťou, a sme neskutočne euforickí, keď sa ženieme za budúcnosťou. "


Nebyť lepší, aby sme verili vo vlastnú hodnotu.                                                                          Nebyť krajší, bohatší, výkonnejší, vzdelanejší preto, aby sme verili vo vlastnú hodnotu.                                                                                                                                              Nebyť vo vzťahoch, aby sme sa cítili milovanejší a verili na vlastnú hodnotu.                                 Nasadiť masku dokonalosti a cez ňu veriť vo vlastnú hodnotu.

Je až kurevsky ťažké veriť, že máme hodnotu bez toho, aby sme niečo dokázali, aby sme niekomu niečo dokazovali, aby sme sebe niečo dokazovali.                                                  Uveriť, že nemusíme nič, a predsa sme plnohodnotní.

Majme sny a ciele.                                                                                                                        Choďme za nimi, lebo nám Boh daroval talenty, zručnosti a túžby.                                            Plňme si a neplňme si sny. To nehrá vôbec žiadnu rolu.....Či sa splnia, alebo nie....                 Naša esencia boha je stále rovnaká.                                                                                          Rovnaká v tomto živote a rovnaká po smrti.                                                                                      To sme my...to sa nemení .