AKO TEDA PREŽIŤ ŽIVOT INAK ?

17.12.2017

Hlavne, ak som matka, čo vychováva deti sama?

Hlavne ak sme matky, čo majú malé deti?

Hlavne ak sme matky, ktoré sa rozhodli odísť od partnera, lebo to tak cítia?


Čítam rada knihy žien, čo sa rozhodli opustiť metrixovú prácu.

Rozhodli sa odísť zo vzťahu, kde už jednoducho nechcú byť,

Aj za cenu, že sú odsúdené spoločnosťou.

Aj za cenu, že bude trvať, kým uveria, že nemusia byť vo vzťahu len preto, že ich partner živí.

Napadá ma, o koľko diagnóz, nevier, závislostí, faciek by bolo menej, keby boli ľudia spolu len kvôli láske.


Ustáť si výčitky, ak náhodou majú deti horšie známky a počúvať vety typu

" Mali by ste sa im viac venovať"

Brať smiešne peniaze, čo vyrúbi štát partnerovi , vraj  NA DETI.

A tak sedím v čajovni v kruhu mne veľmi blízkych žien, a vsakujem atmosféru energie, ktorá vznikla, lebo sme sa v tento večer rozhodli urobiť veci inak.

Ktorá nás prepája bez toho, aby sme museli vyslovovať slová.


V meste, kde sa všetci poznáme a chodíme okolo seba, ako keby nie.

V meste, kde sa stále ešte dáva veľký dôraz na to, kým si...a nie kto si.

V meste, kde všetci len šepocú, a nič sa veľmi na hlas nevyslovuje.

V meste, kde je priam vášňou, riešiť životy iných...lebo vlastný veľmi bolí.

Je to zvláštne mesto.

A ja ho milujem...